Sirius Nedir?
Gökyüzünün en parlak yıldızı olup parlaklık olarak kendisine en yakın yıldızın 2 katı parlaklığa sahiptir. Akyıldız olarak da bilinir. Çıplak gözle tek bir yıldız gibi görünmekle birlikte Sirius-A ve Sirius-B olarak adlandırılan bir çift takım yıldızdır. Güneş'in kütlesi bakımından 2, parlaklık bakımından 25 katıdır.

Birçok kutsal metinde sözü edilen Sirius, birçok uygarlık için de en kutsal yıldız olmuştur. Kutsal kitaplarda, Şamanist Türkler’de, Antik çağda, Çin’de, eski Mısır’da, bazı Afrika kabilelerinde, Mezopotamya’da, Anadolu’da yaşamış Hititler ve Urartular’da, Kızılderililer’de büyük önem verilmiş kutsallık atfedilmiştir. Dünya’nın görünmez idarecilerinin Sirius aracılığı ile Dünya’yı sevk ve idare edildiğine inanılmıştır.

Niçin Sirius?
Bir “takım yıldızı” olarak Hizmet Noktalarımız ve Bayilerimiz ile çalışma birlikteliğimize işaret etmesi, gökyüzünün “en parlak yıldızı” olarak şirketimiz ile özdeşleşmesi, “kutsallık atfedilen” bir yıldız olarak da ürünümüz ile benzeşmesinden ötürü ortak alan adımız; sirius.info.tr

Daha fazla bilgi için;
Wikipedia, Türkçe - İngilizce

Ana Sayfa